Chuyên mục
Tin tức

Tập Đoàn Bamboo Capital Phát Triển Quần Thể Nghĩ Dưỡng Đẳng Cấp Tại Hội An

Vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản trong nước xuất hiện thêm không ít loại hình mới. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, bất động sản nghỉ dưỡng là một trong những kênh đầu tư vừa đảm bảo hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của tầng lớp trung và thượng lưu.